Spring naar content

13 voorbeelden en sjablonen voor gratis e‑maildisclaimer

Gebracht door Exclaimer

An email disclaimer example to protect your company.

Een e-mail disclaimer is een verklaring, mededeling of waarschuwing die men toevoegt aan een uitgaande e-mail om eventuele aansprakelijkheid te beperken. De disclaimer wordt apart van de hoofdtekst en de e-mailhandtekening van het bedrijf geplaatst.

Een e-mail disclaimer is een verklaring, mededeling of waarschuwing die men toevoegt aan een uitgaande e-mail om eventuele aansprakelijkheid te beperken. Wat voor e-mail disclaimer u gebruikt hangt weer af van de juridische aspecten die voor uw organisatie van belang zijn. Het toevoegen van een e-mail disclaimer, en die kan zowel extern als intern worden verzonden, helpt dus om juridische blootstelling te minimaliseren. Kwesties zoals laster, verkeerd geadresseerde e-mails en onbedoelde contractvorming maken e-maildisclaimers belangrijk om te hebben. Er bestaat echter ook nog wet- en regelgeving die voorschrijft dat een e-mail disclaimer toegevoegd moet worden.

De volgende voorbeelden geven u een idee van wat er allemaal in uw disclaimer moet staan wanneer u er een voor uw organisatie opstelt.

Schending van de vertrouwelijkheid

VERTROUWELIJK: deze e-mail en alle bestanden die ermee worden verzonden, zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor gebruik door de persoon of entiteit aan wie ze zijn gericht. Als u deze e-mail ten onrechte heeft ontvangen, neem dan contact op met de systeembeheerder. Dit bericht bevat vertrouwelijke informatie en is alleen bedoeld voor de genoemde persoon. Als u niet de genoemde geadresseerde bent, mag u deze e-mail niet verspreiden, verspreiden of kopiëren. Indien u deze e-mail abusievelijk heeft ontvangen, gelieve de afzender onmiddellijk per e-mail op de hoogte te stellen en deze e-mail uit uw systeem te verwijderen. Als u niet de beoogde ontvanger bent, wordt u ervan op de hoogte gebracht dat het bekendmaken, kopiëren, verspreiden of enige actie ondernemen op basis van de inhoud van deze informatie ten strengste verboden is.


Dit bericht is verzonden als onderdeel van een discussie tussen[SENDER’S NAME] en de geadresseerde wiens naam hierboven is vermeld. Mocht u dit bericht abusievelijk ontvangen, dan verzoeken wij u ons hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. In dit geval vragen we u ook om dit bericht uit uw mailbox te verwijderen en het niet of een deel ervan door te sturen naar iemand anders. Bedankt voor uw medewerking en begrip.


De inhoud van dit bericht is vertrouwelijk. Als je het per ongeluk hebt ontvangen, laat het ons dan weten en verwijder het bericht. Het is verboden om de inhoud van dit bericht aan wie dan ook te kopiëren, door te sturen of op welke manier dan ook bekend te maken. De integriteit en veiligheid van deze e-mail kan niet worden gegarandeerd. De afzender kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade veroorzaakt door het bericht.

Aansprakelijkheid voor niet bedoelde overdracht van computervirussen

WAARSCHUWING: Computervirussen kunnen worden overgedragen per e-mail. De ontvanger dient deze e-mail, en eventuele bijlagen, dan ook te controleren op de aanwezigheid van mogelijke virussen. Het bedrijf is niet aansprakelijkheid voor enige schade veroorzaakt door een virus dat via deze e-mail verzonden is. Er kan niet worden gegarandeerd dat het verzenden van deze e-mail volledig veilig of foutloos is, omdat informatie kan worden onderschept, beschadigd of verloren raken, vernietigd, te laat of onvolledig arriveren of mogelijk virussen bevatten. De afzender zal dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele fouten of gedeeltes die zijn weggelaten in de inhoud van dit bericht, welke mogelijk zijn ontstaan als gevolg van het verzenden van deze e-mail.


WAARSCHUWING: Hoewel het bedrijf de juiste voorzorgsmaatregelen heeft getroffen om ervoor te zorgen dat er geen virussen aanwezig zijn in deze e-mail, kan het bedrijf geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor enig verlies of schade die voortkomen uit het gebruik van deze e-mail of de bijlagen.


[YOUR COMPANY] plaatst uw veiligheid als de hoogste prioriteit. Daarom doen we er alles aan om ervoor te zorgen dat dit bericht geen virussen bevat. We kunnen echter geen 100% beveiliging garanderen en ondanks onze inspanningen kunnen de gegevens in deze e-mail tijdens het transport geïnfecteerd of beschadigd raken. Lees dit bericht daarom zorgvuldig door op eventuele bedreigingen, aangezien we geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die wordt veroorzaakt door het bekijken van de inhoud van deze e-mail.

Onbedoeld aangaan van contracten

Geen enkele werknemer of agent is bevoegd om een bindende overeenkomst te sluiten namens[YOUR COMPANY] met een andere partij per e-mail zonder uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging door A. Directeur.


Deze offerteaanvraag wordt verzonden om beschikbare aanbiedingen te vergelijken. Het houdt niet in dat u een juridisch bindend contract aangaat met:[YOUR COMPANY] .

Nalatige onjuiste opgave

Ons bedrijf aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze e-mail, of voor de gevolgen van eventuele acties die worden ondernomen op basis van de verstrekte informatie, tenzij die informatie later schriftelijk wordt bevestigd. Als u niet de beoogde ontvanger bent, wordt u ervan op de hoogte gebracht dat het bekendmaken, kopiëren, verspreiden of enige actie ondernemen op basis van de inhoud van deze informatie ten strengste verboden is.

Aansprakelijkheid van de werkgever

Eventuele standpunten of meningen in deze e-mail zijn uitsluitend die van de auteur en hoeven dan ook niet noodzakelijk die van het bedrijf te vertegenwoordigen. De werknemers van het bedrijf worden uitdrukkelijk verzocht om geen verklaringen met laster af te leggen en om geen inbreuk op het auteursrecht of enig ander wettelijk recht te plegen of het toestaan hiervan door het gebruik van e-mailcommunicatie. Dergelijke communicatie is in strijd met het bedrijfsbeleid en valt niet binnen de taakomschrijving van deze betrokken persoon. Het bedrijf zal dan ook geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden met betrekking tot dergelijke communicatie, de verantwoordelijke werknemer zal persoonlijk aansprakelijk zijn voor eventuele schade of een andere vorm van aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit.

Regionale wettelijke of regelgevende vereisten

Big Company Ltd. is een naamloze vennootschap die geregistreerd staat in Engeland en Wales. Het geregistreerde nummer: 1234567. Geregistreerd kantoor: 123 Some Street, Somewhere, Someshire.

Milieu-e-mail disclaimers

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print. Elke onbedrukte e-mail helpt het milieu.


Denk aan uw verantwoordelijkheid voor het milieu. Vraag uzelf, voordat u dit e-mailbericht afdrukt, af of u echt een papieren versie nodig heeft.

Beheer e-maildisclaimersjablonen met Exclaimer

Als u op zoek bent naar een gemakkelijke manier om ervoor te zorgen dat alle e-mails die door uw organisatie worden verzonden, een conforme e-maildisclaimersjabloon hebben, dan biedt Exclaimer de perfecte oplossingen voor u. Lees meer en start vandaag nog uw gratis proefperiode .

Klaar om te starten?

Neem vandaag nog de controle over uw e-mailhandtekeningen door een gratis proefabonnement te starten of een demonstratie te boeken.

Start vandaag nog een gratis proefperiode van 14 dagen (geen creditcardgegevens nodig!) of boek een demo met een van onze productspecialisten om meer te weten te komen.

Haal meer uit uw e-mailhandtekeningen

The Untapped Potential of Corporate Emails 2 Exclaimer

The Untapped Potential of Corporate Emails

Denkt u dat e-mailhandtekeningen alleen een manier zijn om contactgegevens weer te geven? Dat klopt niet! Ontdek het volledige potentieel van uw zakelijke e-mailhandtekeningen in onze whitepaper.

Lees verder >
Moving from hybrid working from remote working

The Importance of Email Signature Management for Hybrid Workers

De overstap naar hybride werken stelt organisaties voor een aantal uitdagingen. Ontdek hoe u ervoor kunt zorgen dat het beheer van e-mailhandtekeningen daar in ieder geval niet bij hoort.

Lees verder >
De top 10 pijnpunten bij e-mailhandtekeningen voor grote en kleine bedrijven 5 Exclaimer

De top 10 pijnpunten bij e-mailhandtekeningen voor grote en kleine bedrijven

Ontdek hoe u de hoofdpijn van e-mailhandtekeningenbeheer voor IT-teams kunt verhelpen – voorgoed!

Lees verder >

Vandaag nog gratis proberen Nog maar een paar klikken verwijderd van
uw nieuwe e-mailhandtekeningenervaring