Spring naar content

NALEVING VAN DE DISCLAIMER

Exclaimer is toonaangevend op het gebied van naleving en normen. We ondergaan regelmatig onafhankelijke beoordelingen van onze systemen, processen en beleidslijnen om te garanderen dat we aan de hoogste normen voldoen.

mark-of-trust-certified-ISOIEC-27001-information-security-management-black-logo-En-GB-1019

ISO/IEC 27001 is een internationale norm voor een beheersysteem voor informatiebeveiliging. De norm gaat uit van een procesmatige aanpak voor het vaststellen, implementeren, exploiteren, bewaken, onderhouden en verbeteren van de beveiliging van uw systeem.

mark-of-trust-certified-ISO-27018-personal-data-in-the-cloud-black-logo-En-GB-0220

ISO/IEC 27018 is de internationale norm voor de bescherming van persoonsgegevens opgeslagen in de cloud.

hippa-logo

De HIPAA is een verordening die is opgesteld door het Amerikaanse Department of Health and Human Services en is bedoeld om de privacy en veiligheid van de beschermde gezondheidsinformatie (PGI) van een persoon te beschermen.

Exclaimer Cyber Essentials Certified

Cyber Essentials is de door de Britse overheid gesteunde certificering voor cyberbeveiliging die is ontworpen om uw bedrijf, organisatie of leverancier te beschermen tegen cyberdreigingen.

Exclaimer GDPR compliance

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 is op 25 mei 2018 in werking getreden en heeft gevolgen voor alle bedrijven die persoonsgegevens van burgers van de Europese Unie (EU) en de Europese Economische Ruimte (EER) verwerken.

CSA_Trusted_Cloud_Provider_badge

Het Trusted Cloud Provider-programma, dat voortbouwt op bestaande programma's van de Cloud Security Alliance, stelt organisaties in staat hun inzet voor holistische beveiliging aan te tonen en dient als referentiepunt voor klanten die cloudaanbieders willen identificeren die op één lijn zitten met hun beveiligingseisen.

STAR-Level-1-badge

De CSA STAR-certificering is een raamwerk dat is opgesteld door de toonaangevende organisatie voor cloudbeveiliging, waarmee leveranciers van clouddiensten aan klanten kunnen aantonen dat hun beveiligingspraktijken voldoen aan een gestandaardiseerde controlematrix.

pci-dss_250x250

De Payment Card Industries Data Security Standard is een informatiebeveiligingsnorm voor de behandeling van creditcard-informatie.

Exclaimer ACSC

Het Australian Cyber Security Centre (ACSC) ontwikkelt strategieën om bedrijven te helpen de risico's van cyberbeveiligingsincidenten te beperken.

ISO/IEC 27001

De ISO/IEC 27001-certificering is een internationale norm voor het beheer van informatiebeveiliging. De ISO/IEC 27001-certificering, die eisen stelt aan een beheersysteem voor informatiebeveiliging (Information Security Management System, ISMS), houdt in dat door een derde partij geaccrediteerde onafhankelijke auditors regelmatig grondige beoordelingen uitvoeren om te bevestigen dat het systeem in overeenstemming met de ISO-beveiligingsnormen werkt. De norm gaat uit van een procesmatige aanpak voor het vaststellen, implementeren, exploiteren, controleren, onderhouden en verbeteren van uw ISMS. Exclaimer heeft een uitgebreid informatiebeveiligingsbeleid dat is gebaseerd op de informatiebeveiligingsnorm ISO/IEC 27001 en is sinds 2016 geaccrediteerd door de BSI (British Standards Institution), de gouden standaard voor ISO-compliance-eisen.

Maar geloof ons niet op ons woord. Onze partner Vanta houdt actief toezicht op onze compliance en maakt onze status openbaar via ons Trust Report.

ISO/IEC 27018

ISO/IEC 27018 is een aanvulling op de ISO/IEC 27001-norm en voegt meer dan 50 nieuwe controledoelstellingen toe, die specifiek bedoeld zijn om aanbieders van cloud-diensten te helpen persoonlijk identificeerbare gegevens (PII) veilig op te slaan en te verwerken. ISO/IEC 27018 specificeert gedetailleerde eisen en richtsnoeren voor gegevensverwerkers die betrekking hebben op de opslag, de verwerking en het onderhoud van PII in publieke cloudomgevingen, en schetst de rechten van gebruikers met betrekking tot hun gegevens.

HIPAA

De HIPAA-beveiligingsregel is opgesteld om de gezondheidsinformatie van individuele personen te beschermen en de veiligheid, integriteit en vertrouwelijkheid van deze gegevens te waarborgen. De HIPAA is van toepassing op zorgaanbieders, gezondheidsplannen en clearinginstellingen voor gezondheidszorg, alsmede op andere derden, de zogenoemde "Business Associates", die PHI aanmaken, ontvangen, bijhouden of verzenden.

Om onze klanten in staat te stellen gebruik te maken van onze service en tegelijkertijd zeker te zijn van onze HIPAA-naleving, heeft Exclaimer een grondige evaluatie van ons beleid en onze procedures door een derde partij ondergaan, waaronder:

  • Beveiligingsmaatregelen ter bescherming van PHI
  • Beoordelingen voor redelijke herstelmaatregelen of risicobeperkende maatregelen voor aanpasbare HIPAA-beveiligingsvoorschriften
  • Regelmatige toetsing en handhaving van het HIPAA-beveiligingsbeleid en de HIPAA-beveiligingsprocedures door een onafhankelijke derde
  • Opleiding inzake veiligheidsbewustzijn met betrekking tot de bescherming van ePHI
  • De aanwijzing van een HIPAA-beveiligingsfunctionaris.

Klanten die moeten voldoen aan de HIPAA moeten een Business Associate Agreement (BAA) aangaan. Voor meer informatie over de ondertekende BAA kunt u contact met ons opnemen.

Cyber Essentials

Cyber Essentials is de door de Britse overheid gesteunde certificering voor cyberbeveiliging die is ontworpen om uw bedrijf, organisatie of leverancier te beschermen tegen cyberdreigingen. Het behalen van deze certificering toont aan dat Exclaimer voldoet aan de vijf belangrijkste Technical Security Controls, en bewijst dat ons bedrijf veilig en beveiligd is.

CSA Trusted Cloud Provider

Het Trusted Cloud Provider-programma, dat voortbouwt op bestaande programma's van de Cloud Security Alliance, stelt organisaties in staat hun inzet voor holistische beveiliging aan te tonen en dient als referentiepunt voor klanten die cloudaanbieders willen identificeren die op één lijn zitten met hun beveiligingseisen.

Om gecertificeerd te worden, heeft Exclaimer bewezen dat we een actuele vermelding in het CSA STAR-register hebben. Wij hebben momenteel ten minste één personeelslid dat het CSA Certificate of Cloud Security Knowledge (CCSK) heeft behaald. Wij zijn als bedrijf lid van Cloud Security Alliance, en wij zetten ons regelmatig vrijwillig in voor CSA voor activiteiten zoals onderzoekswerkgroepen, chapter events, blog posts en ander werk voor het algemeen belang.

Het Trusted Cloud Provider-programma vergroot de geloofwaardigheid van organisaties in het STAR-register door hun uitgebreide inzet voor holistische beveiliging te laten zien door middel van training/opleiding en door bij te dragen aan de gemeenschap door middel van vrijwilligerswerk en evangelisatie van cloudbeveiliging.

Cloud Security Alliance

De CSA is 's werelds toonaangevende organisatie die zich toelegt op het definiëren en onder de aandacht brengen van beste praktijken om een veilige Cloud Computing-omgeving te helpen waarborgen. Haar missie is "het gebruik van beste praktijken voor de beveiliging van Cloud Computing te bevorderen en voorlichting te geven over het gebruik van Cloud Computing om alle andere vormen van computergebruik te helpen beveiligen"

De CSA STAR-certificering is een garantieraamwerk dat leveranciers van clouddiensten in staat stelt cloud-specifieke beveiligingscontroles in te bouwen. De technologieneutrale certificering maakt gebruik van de vereisten van de ISO/IEC 27001-managementsysteemnorm in combinatie met de Cloud Controls Matrix van de CSA.

Exclaimer is ook een Corporate Member van de CSA, waarmee het bedrijf zich in het gezelschap bevindt van een elite van organisaties die hebben laten zien dat ze zich inzetten voor de beste cloudbeveiligingspraktijken.

AVG

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 is op 25 mei 2018 in werking getreden en heeft gevolgen voor alle bedrijven die persoonsgegevens van burgers van de Europese Unie (EU) en de Europese Economische Ruimte (EER) verwerken.

Exclaimer zet zich volledig in voor volledige EU AVG-naleving voor al onze producten en diensten. Het wordt ook regelmatig gecontroleerd om ervoor te zorgen dat deze verordening volledig wordt nageleefd. Het VK behoudt ook na de Brexit een gelijkwaardige gegevensbeschermingsregeling, die op 1 januari 2021 in werking is getreden.

Onze gegevensverwerkingsovereenkomst is te vinden in onze EULA.

PCI DSS

De Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) is een reeks veiligheidsnormen die ervoor moeten zorgen dat ALLE ondernemingen die kredietkaartgegevens aanvaarden, verwerken, opslaan of doorgeven, een veilige omgeving handhaven.

De online winkel van Exclaimer, store.exclaimer.com, wordt elk kwartaal getest om te zien of deze voldoet aan de PCI-vereisten voor gegevensbeveiliging. Dit garandeert dat hoge veiligheidsnormen worden gehandhaafd en dat kredietkaartgegevens en andere gevoelige gegevens worden beschermd.

ACSC

Het Australian Cyber Security Centre (ACSC) heeft geprioriteerde risicobeperkingsstrategieën ontwikkeld, in de vorm van de Strategies to Mitigate Cyber Security Incidents, om organisaties te helpen cyberbeveiligingsincidenten als gevolg van diverse cyberdreigingen te beperken. De meest doeltreffende daarvan staan bekend als de Essential Eight.

Om uw organisatie te helpen Exclaimer te beoordelen ten opzichte van de Essential 8, hebben we een rapport samengesteld waarin onze mate van volwassenheid ten opzichte van de doelstellingen wordt geschetst.

Referenties:

Maak kennis met ons team

"Veiligheid en betrouwbaarheid zijn de belangrijkste kenmerken die een product kan hebben; zij zijn de sleutel tot het opbouwen van vertrouwen bij klanten. Door middel van een meerlaags systeem van geautomatiseerde, intelligente bedreigingsdetectie- en beschermingstools zorgen wij ervoor dat deze twee kenmerken de hoekstenen van ons product zijn."

Matt Hodge

Matt Hodge

Directeur technische operaties

Onze partners

Wij werken samen met geselecteerde organisaties om onze geboden veiligheid en vertrouwen te vergroten.

Het laatste nieuws van Exclaimer

New Exclaimer cloud security credentials

New Exclaimer Trust Portal & Cloud Security Accreditations

See the latest Exclaimer cloud security accreditations and have a look at the new compliance portal on Conveyor.

Lees verder >
Exclaimer and cloud security

Reliability and Security Within Exclaimer

See how Exclaimer conforms to the highest levels of cloud security with exceptional levels of resilience and powerful features.

Lees verder >
The power of email signature marketing with Exclaimer Signature Management Cloud and Exclaimer Signature Marketing Cloud

Celebrating 5 Years of Exclaimer Signature Management Cloud

Learn about the history of Exclaimer Cloud, now Exclaimer Signature Management Cloud, as it celebrates its 5th anniversary.

Lees verder >

Vandaag nog gratis proberen Nog maar een paar klikken verwijderd van
uw nieuwe e-mailhandtekeningenervaring